20 tips till progressiva 2016

2016-01-04

1. Underskatta inte att #delningsekonomi / #cirkulärekonomi blir hype. Se möjligheterna & kontrastera liberal idé om det på materiell grund.

2. Sprid framgångsexempel av progressiv rörelse istället för reaktionära skräckdito. Delta inte i skapa framgångsbild för politiska motståndare.

3. Driv opinion för #basinkomst. Hitta lösningar på ev problem med modeller istället för avfärda i en bekväm handvändning.

4. Sätt extra stor blick på Spanien; såväl på Podemos som de lokala medborgarplattformarna och sociala rörelserna. Titta utan skygglappar.

5. Kasta folkfrontstanken i papperskorgen. Vi behöver framåtsyftande opposition, inte bevara status quo (av stagnation).

6. Förstå politiska sprängstoffet i demokratifrågor. Äg den alltid. Låt den vara en av flera centrala grunder för allianser.

7. Sätt extra stor blick på Norra Norrland. Både urbana- och rurala rörelserna, lokala missnöjespartierna. Se potentialen, ta lärdomarna!

8. Börja tänk kollektivt-strategiskt på hur agera i sociala medier. Skaffa riktlinjer i organisationer och sammanslutningar enligt svärmlogik.

9. Underskatta inte det långsiktiga, vardagliga organiserandet. Det lönar sig alltid i längden. Bjud grannarna på kaffe!

10. Underskatta inte hur ”rentiära” relationer för sig utgör struktur av över- och underordning, viktig för att förstå kapitalismen.

11. Gräv och granska. Håll koll på myndigheters planer. Begär ut dokument. Sprid. Möt slarv och hastighet med initierad koll.

12. Läs: framförallt Mason (eller Negri), Laclau & Mouffe, Harvey.

13. Utgå från var vi ser ut att vara på väg (teknisk-materiellt), inte var vi är exakt just nu. Organisering tar tid.

14. Adressera att i Sverige finns feta korruptionsproblem (framför allt kring byggsektorn och offentlig upphandling). Se 11.

15. Bygg allianser utifrån att identifiera gemensamma materiella nämnare, inte utifrån politisk identitet/gammal vana.

16. Förhåll er alltid kritiskt och strategiskt till invanda symboler, traditioner, språk etc. Ytan spelar roll.

17. Våga experimentera med metoder isället för vela i oändlighet om tänkbart utfall. Tydligt mål, testa, utvärdera. Akta för invanda mönster.

18. Ta strider som ni faktiskt tror går att vinna från er horisont. Att göra konkreta segrar skapar självförtroende att fortsätta framåt.

19. Lägg energin där den gör största möjliga nytta för rörelsemål/andra, men där ni själv tar minsta möjliga skada. (Bränn inte ut er/folk!)

20. Twitter är inte ”politisk aktivism” om twittrandet inte koordineras av kollektiv aktör med specifika mål. Gott nytt år!

Erik Persson – Allt Åt Alla Umeå

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu