Officine Zero – Noll chefer, noll exploatering, noll förorening

2015-12-04

Det finns en plats i närheten av Roms näst största tågstation Tiburtina där tågen just nu står stilla. Det är inte långt mellan Tiburtina och Officine Zero. En knapp kilometer – och så måste du över bron förstås. Runtomkring stationen passerar tusentals bilar och människor varje dag. På andra sidan bron ligger stillsamma Via Umberto Partini med den muralprydda muren som leder fram till Officine Zeros grindar.

Det räcker egentligen bara att följa spåren. Den före detta fabriken för nattågsunderhåll RSI (Rail Service Italia) ockuperades den 20 februari 2012 i en period då åtstramningar och privatiseringar blivit vardag i Italien. I samband med den ekonomiska krisen, men också på grund av de nya höghastighetstågen, förlorade arbetarna på RSI sina jobb och fick inte ut sina löner på månader. Tillsammans med aktivister från det närbelägna sociala centret Strike bestämde de sig för att ockupera fabriken. Några månader senare inleddes det projekt som idag består av en ny kollaborativ erfarenhet av självorganisering av arbete – nämligen projektet Officine Zero.

Fabriksområdet Officine Zeros historia sträcker sig långt bakåt i tiden, ända till trettiotalet. Samma byggnader står fortfarande kvar i intakt skick på en yta på sjuttontusen kvadratmeter. Här finns lager, verkstäder, matsalar och en stor park som badar i löv om hösten. Därtill tillkommer lokstall där flera av tågen står kvarlämnade, men reparationen av dem uteblir. Idag fyller nämligen fabriken en annan slags funktion – eller snarare flera. Verkstäder har förvandlats till snickerier och den utrustning som en gång användes till underhåll av tågen används idag till återvinning och ombyggnation av möbler, hushållsmaskiner och prydnadsföremål.

Officine Zeros paroll är ”noll chefer, noll exploatering, noll förorening”. Här pågår inte enbart arbete i form möbelproduktion och återvinning. Byggnaden som förut rymde fabrikskontoret fungerar som en arbetsplats för co-working där prekärt anställda frilansarbetare får möjlighet att arbeta tillsammans. Här finns också redaktionen för den lokalbaserade autonoma nyhetsportalen DinamoPress. Strax intill ligger den vaktmästarbyggnad som idag är omdöpt till Mushroom. I ett Rom där hyrorna skenar fungerar den som ett hem för ett tjugotal studenter från universitetet La Sapienza. I anslutning till parken ligger en matsal där det varje dag bjuds på mat för alla som deltar i verksamheten och i projektet Officine Zero. I en annan byggnad har det lokala basfacket CLAP (Camere del Lavoro Autonomo e Precario) sitt kontor där de ger bland annat juridisk rådgivning. CLAP bedriver sin verksamhet på flera andra platser i Rom och organiserar prekära såväl som arbetslösa för socialt skydd och arbetsrätt.

Officine Zeros kollektiv har stormöten varannan vecka och alla beslut fattas gemensamt. I projektet Officine Zero finns inga chefer och det ständiga slagordet är ”vi kommer aldrig att arbeta som ni vill”. Namnet Officine Zero betyder nollpunkt – eller snarare startskott, ett namn som beskriver hur en plats praktiker ständigt kan utvecklas och vara i rörelse, hur arbete och liv kan organiseras på nya sätt. Det var exempelvis i Officine Zeros lokstallar som det sociala strejkmötet organiserades förra hösten och som samlade organisationer, basfack och sociala rörelser från hela Italien.

Officine Zero är en av Roms viktigaste ockupationer. Principerna om ömsesidighet, miljömässig medvetenhet och självstyre finns ständigt i fokus i det gemensamma arbetet. För att övervinna en ekonomi baserad på privat livränta och exploatering söker man skapa en delad ekonomi byggd på samarbete i nya former. Men alltsedan den 15 november i år ligger fabriken i riskzonen att vräkas. Konkursförvaltarens önskan att återta skulderna samt den tidigare försäljningen av Lecco (före detta RSI) har gjort att en auktion nu inletts för att sälja ut OZ till högstbjudande pris. Avgångspriset på Officine Zero landar på mer än två miljoner euro. Än så länge har det inte funnits någon intresseanmälan i området, men snart kan en auktionsprocess komma att inledas och utförsäljningen kan ske redan i vår.

Förra veckan var det solidaritetsvecka för ett liknande projekt i Europa som också är under attack, den självförvaltade fabriken VIOME utanför grekiska Thessaloniki. Tack vare en stark rörelse och protester i domstolen blev den utlysta auktionen uppskjuten.

Nu har en namninsamling startats för att förhindra stängningen av Officine Zero. Det handlar om att sätta OZ erfarenheter i ljuset och visa på den möjlighet som ligger i en alternativ organisering i krisen. Trots de stillastående tågen i OZ:s lokstallar har resan bara börjat… Det här är en möjlighet som inte får gå förlorad!

/Julia Lindblom

Skriv under petitionen, som finns här.

Dokumentärer om OZ:

Stoppa auktionen!

IMG_0133

IMG_0136

IMG_0139

IMG_0140

IMG_0141

IMG_0149

IMG_0156

IMG_0157

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu