Ockupation i Helsingfors

2015-11-30

Ockupation av universitetet i Helsingfors

I september ockuperades för första gången i Finlands historia två universitet. Nu planerar studenterna för en ny ockupation – i protest mot nedskärningar i utbildningssektorn och andra åtstramningar.

Den 18 september 2015 hölls en stor demonstration i Helsingfors, mot regeringens åtstramningspolitik. Dagen innan samlades en grupp studenter, arbetare och aktivister i en sal på Porthania, stadens universitet. De samlades för att prata om vad de kunde göra mot de enorma nedskärningarna i utbildningsbudgeten och regeringens andra åtstramningar. Till slut bestämde de sig för att ockupera Porthania, redan dagen efter.

Och så skedde. Efter den massiva demonstrationen i centrala Helsingfors så tågade en grupp människor mot Porthania och ockuperade byggnaden. En timme senare hölls det första stormötet och ockupationens grundläggande principer slogs fast, bland annat att alla beslut skulle tas på stormöten genom konsensus. Man bestämde också att ockupationen skulle hålla på till nästkommande tisdag, den 22 september.

Under de kommande dagarna fylldes Porthanias första våning av aktiviteter, så som möten, diskussioner, föredrag, filmvisningar, performance och fester. Varje dag klockan 12.00 var det stormöte. Samtidigt försökte man få så många studenter och arbetare som möjligt att komma på möte följande tisdag. Mobiliseringen var framgångsrik. När klockan slog 12.00 den 22 september var universitetets stora sal (som rymmer över 600 personer) full.

Under mötet kom man fram till följande syften för den nystartade rörelsen: 1/ Att sätta sig emot nedskärningar i utbildningsbudgeten och åtstramningar i allmänhet. 2/ Att kräva ett direktdemokratiskt utbildningssystem. 3/ Att kräva att universitet och högskolor ska styras med fokus på utbildning och kultur – inte företagande, produktutveckling eller kommersiell innovation.

Senare under dagen bestämdes också att ockupationen skulle fortsätta. Men det var som att den redan nått sin klimax och följande dagar var inte lika livfulla och spännande som tidigare. Ockupationen av Porthania slutade efter elva dagar, lördagen den 26 september. Då begav sig ockupanterna i stället till Aalto-universitetet i en annan del av Helsingfors och ockuperade den byggnaden under en natt, i stöd till ockupationen av Porthania. Att två universitet ockuperats samtidigt hade aldrig tidigare hänt i Finland.

Efter ockupationerna har rörelsen fortsatt att artikulera sig. Man har bland ordnat en hel dags seminarium, för att diskutera ett brev som utbildningsministern skickat till ledarna för landets högskolor och universitet. Man hälsade också finansministern ”varmt” välkommen när han skulle tala på universitetet. Gruppen har också arbetat för en studentstrejk.

Just nu förbereder gruppen en demonstration den 1 december 2015 och tanken är att även denna demonstration ska leda till en universitetsockupation.

/Sonja Trifuljesko

Ockupation av universitetet i Helsingfors

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu