Därför ockuperar vi Walla scen

2015-11-07

22098822528_94143a4996_o

Walla Scen i Årsta är ockuperat sedan i söndags. Det självstyrda kulturhuset har hållit till vid Valla torg i åtta år på rivningskontrakt. I våras sa det kommunala bostadsbolaget Stockholmshem upp kontraktet. Nu ska Walla Scen bli byggbaracker i minst tre år, innan det ska rivas.

Stockholmshem tänker lyxrenovera Valla torg och chockhöja hyrorna. 300 lägenheter berörs. De boende måste evakueras upp till 15 månader från sina lägenheter. Många kommer inte ha möjlighet att flytta tillbaka. Detta är inte renoveringar, det är renovräkningar.

Stambytet i husen har planerats länge och är såklart välkomnat av alla boende. Men politikerna i Stockholms stad såg sin chans att göra något annat med renoveringen. De enklare renoveringarna har nu ändrats till att lägenheterna kommer att blåsas ut helt. Stambytet har vuxit till ett europeiskt skrytprojekt: Grow Smarter. EU skjuter till en småslant på 15 miljoner medan notan för hela projektet – 550 miljoner – ska betalas av de boende i form av 50-procentiga hyreshöjningar.

Hälften av de boende kring Valla torg idag är pensionärer. Här bor folk som inte har råd med de höga hyror som gäller i Stockholm. Stockholmshem vill byta ut befolkningen och ta ut samma höga hyror som i övriga Årsta. Området ska därför lyftas för att passa de nya invånarna. Hammarby Sjöstad ska förbindas med Slakthusområdet och Årstastråket ner till Årstafältet – som ska bli ”Stockholms Central Park”.

Hela Valla torg kommer att vara en stor byggplats de närmaste fem åren. Nu tömmer Stockholmshem alla verksamheter i området inför renoveringen: förskolor, Walla Scen, secondhandbutiken Tjuvgods – alla tvingas flytta.

Stockholmshem försöker dessutom tvinga fram renoveringarna, innan ens avtalsförhandlingarna om hyrorna är satta. De har utvecklat en dialogmodell med boendesamråd, men förklarat att Grow Smarter inte får diskuteras. Men det är just Grow Smarter som innebär lyxrenoveringar, som motiverar de enorma hyreshöjningarna och extremt långa evakueringstiderna.

Stockholmshem identifierar själva de problem som projektet kan stöta på i ett tjänsteutlåtande från styrelsen i augusti. Det de fruktar är att de boende inte skickar in sina godkännanden, vilket innebär att Stockholmshem måste dra alla ärenden till bostadsnämnden. Det här är Grow Smarters svaga punkt, tidsplanen är brådskande för att få ingå i EU:s projekt. Det finns alltså stora möjligheter för de boende att sätta sig på tvären.

Vi drar vårt strå till stacken. Vi tänker inte låta vår lokal bli en byggbarack. Det behövs en plats att mötas på för Vallaborna. Det behövs kultur och liv. Inte en öken. Det vi vill är att Walla Scen ska få stanna kvar under renoveringen – byggnaden kommer inte att rivas på många år.

Under ockupationen kommer vi varje dag fylla Walla scen med kultur, debatter, barnteater, konserter, filmvisningar, grannfika och boendemöten för Årstaborna. Kom in och var med att fylla Valla torgs egen mötesplats med aktivitet och kultur.

Valla åt alla!

/ Walla scen och Allt åt allas stadskampsgrupp

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu