Högdalens vänner: Inbjudan till möte om Högdalens framtid

2015-10-27

Den 23 maj i år ockuperade Högdalens Vänner Högdalens gamla skola i förorten söder om Stockholm. Ockupationen var en reaktion på kommunens försäljning av en centralt belägen skolbyggnad på 9 000 kvm. Försäljningen kritiserades av flera anledningar. En av dessa rörde den låga summan som skolan sålts för, den andra rörde upplåtelseformen på lägenheterna som skulle byggas istället (bostadsrätter i miljonklassen), den tredje bristen på upphandling vid försäljningen samt transparens och förankring bland de boende, den fjärde den ändrade funktionen av platsen där centrumverksamheten inte behölls i samma utsträckning som tidigare, den femte skolbyggnadens goda skick och dess planerade rivning. Listan kan göras mycket längre.

Ockupationen av Högdalens gamla skola och utropandet av Högdalens Folkets Hus kom att symbolisera många olika kamper som drivits i Högdalen, men även långt utanför stadsdelens gränser. Den kom att förkroppsliga en kamp om rätten till staden, till offentliga utrymmen där alla är välkomna och där verksamheten inte bygger på vinstkrav, utan på engagemang underifrån och frivillighet. Alltför många gånger har vi sett allmänna och allmännyttiga platser bli privatiserade och resurssvaga människor bortträngda längre och längre bort från stadens centrum. I Högdalens fall hade de boende under flera år i rad protesterat mot dessa förändringar och bestämde sig till slut att ta tillbaka det som stulits ifrån dem.

Ockupationen varade en knapp månad och det pågick febril verksamhet inne i huset i form av föreläsningar, filmkvällar, workshops, utställningar, danslektioner, yogalektioner och boxningsträning med mera. Varje vecka hölls det grannmöten med de boende i Högdalen där de närvarande diskuterade sina visioner kring vad den gamla skolan skulle kunna bli för plats. Det som framkom som önskemål var: hyreslägenheter, äldreboende, mötesplats och mycket mer. Hundratals människor rörde sig igenom Folkets Hus varje dag och den sista veckan innan vräkningen bodde fler än 80 personer i huset.

Vräkningen kom oväntat och utan några som helst försök till kommunikation med de boende och verksamma i huset. Ännu en gång valde makthavarna att titta bort och skylla på äganderätten. En äganderätt som kom till utan insyn eller medgivande från de berörda och ursprungliga ägarnas (Högdalsborna) håll. Men att vi inte längre har ett hus att vistas i har inte förändrat någonting. För det egentliga samtalet som borde ha tagits med oss, de boende, för längesedan har ännu inte ägt rum.

Därför bjuder vi nu in de boende och verksamma, de ansvariga politikerna och fastighetsägarna i Högdalen till ett möte där denna dialog påbörjas. Det är hög tid att vi diskuterar Högdalens framtid och att våra röster hörs och lyssnas på.

Datum: 9 november 2015, Kl. 17.00-19.00
Plats: Fria teatern, Högdalsplan 10, 124 54 Bandhagen
Anmälan: teaterkvarteren@gmail.com

//Högdalens Vänner

  DSC_0937-1DSC_0946DSC_0861DSC_0887

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu