De fria kulturhusen organiserar sig

2015-10-14

Bokcafét i Kulturhuset i Jönköping bjöd helgen den 9-11 oktober in till en Framtidskonferens med tema organisering för att fira att det funnits i 40 år. Efter många lärorika föredrag och grymma spelningar var förmiddagen på söndagen vikt åt nätverks- och organiseringsmöten. Vi som deltog i mötet för aktivitets- och kulturhus bestämde oss för att fördjupa vårt samarbete för att dela våra erfarenheter med varandra för allas nytta. Därför bestämde vi oss för att skapa nätverket Fria Aktivitets och- Kulturhus. De som hade medlemmar och aktivister på plats – och nu är med i nätverket – var från Kulturhuset i Jönköping, Rivhuset i Skelleteå, Lokstallarna i Umeå, Vilda Västern i Lund, Magasinet i Nyköping, Cyklopen i Stockholm och Högdalens Vänner från Stockholm.

Till en början tänker vi skapa ett internetforum där vi kan fortsätta diskussionen om vad samarbetet ska innehålla och en gemensam wiki med konkreta tips på hur vi gör i de olika husen med finansiering, organisation, relation till kommun och liknande. Wikin blir förhoppningsvis i framtiden närmast en manual för hur man utifrån lokala förutsättningar kan skapa ett aktivitets- och kulturhus på de platser där de inte redan finns. Men allra först ska vi göra försök att få med de hus som redan finns så vi kan lära av varandra.

Vilken är vår värdegrund, vilka får vara med i vårt nätverk? Vi är alla olika med olika erfarenheter – från Kulturhuset i Jönköping som funnit i 33 år (och bokcafét i 40!) till Högdalens Vänner som i somras efter några veckors ockupation vräktes från sitt första hus. Men det vi har gemensamt och det som ska bli den minsta gemensamma nämnaren i nätverket är lokaldemokratin och brukarstyret i våra organisationer, och att samma principer ska gälla verksamheten i våra hus. Kulturhuset i Jönköping har tidigare sammankallat till möten mellan hus, inte minst för att få stöd i sin kamp mot kommunen för att få behålla sitt självstyre och sitt hus. Nu när den kampen är vunnen firar vi segern genom att formalisera nätverket – ett sätt att mobilisera ett än starkare stöd nästa gång kommunpamparna hotar någon oss. Det viktiga för att tillhöra nätverket är alltså att man driver eller vill driva en plats genom brukardemokrati, inte att men besitter ett hus för tillfället.

Utöver våra nya digitala kommunikationskanaler hoppas vi att vi kan träffas fler gånger i framtiden för att lära känna varandra och fördjupa samarbetet ytterligare. Tankar lyftes om att dela på andra resurser än våra kunskaper. En annan vision är att skapa ett kalendarium gemensamt för alla kultur- och aktivitetshus så man kan veta vad man kan gå och vad man kan göra var än en är i landet. Men till en början vill vi uppmana alla: Tillsammans är vi starkare! Gå med i nätverket Fria Kultur-och Aktivitetshus, för att stärka den fria kulturen!

/ Claes Ek, Cyklopen Stockholm

40 år av motstånd

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu