Det gnistrar om Brand

2015-10-04

Gnistor är en sektion som funnits i tidningen Brand ända sedan starten. Gnistor är Brands notiser, korta inblickar och kommentarer till vad som sker i världen. Nu flyttar vi ut gnistorna på nätet, som Brands nya bloggsatsning. Tidningen Brand är en kvartalstidskrift, för djupare reflektioner och reportage av de sociala kamper som pågår runt omkring oss för skapandet av en annan mer solidarisk och jämlik värld. Gnistorbloggen kommer fungera på samma sätt, men leverera kortare analyser mitt i stundens hetta, mitt i samhällsdebatten och brinnande kamper.

Skriv gärna till oss. Texterna bör helst inte vara längre än 4 000 tecken (en a4:a), behandla en aktuell fråga utifrån ett kampperspektiv, en vilja att förändra snarare än att bara tycka. De bör driva en tes, lyfta en poäng, lägga fram ett förslag eller ett krav. Vår ambition är att uppdatera bloggen en-två gånger i veckan.

Så plocka fram eld- och skrivdonen: utan gnistor kommer det aldrig bli någon brand.

/ Brand

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu