Vedergällningens triumf

You have not yet been defeated, är en samling anteckningar skrivna i fångenskap av aktivisten Alaa Abdelfattah. Följande text är ett utdrag ur boken som har översatts till svenska av ett kollektiv som hoppas kunna ge ut en svensk version inom kort.