Överlevandets öken

Vi lever i en existentiell öken, en allt mer obeboelig värld. Men gemenskaper föds ur vägran. Förkastandet blir kreativt, finner oaser och skapar nya levda världar.