Till de svenska tältlägren: Lärdomar och råd från de amerikanska studentockupationerna

Den 17 april satte studenter på Columbia University i New York upp ett tältläger på univeristetets gräsmatta och döpte det till Gaza Solidarity Encampment. Efter ett halvår av folkmord i Gaza krävde de att universitetet avslutade sina akademiska samarbeten och ekonomiska relationer med Israel och företag investerade i den israeliska krigsmaskinen. Studenterna på Columbia gick i bräschen för vad som har kommit att bli en internationell studentrörelse för bojkott, avinvesteringar och sanktioner mot Israel. Kampen för Palestinas frihet är en global solidaritetsrörelse som nu nått svenska universitet. För Brand delar personer inblandade i tältlägren och ockupationer på Columbia, Northwestern University och University of Chicago med sig av sina erfarenheter.