Ungdomshälsan

#INTEDINHORA – Prostitution, pride och HBTQ

2018-11-30

Ida från nätverket Inte Din Hora höll en föreläsning om HBTQ-erfarenheter av prostitution och annan kommersiell sexuell exploatering under Revolutionär Pride i Stockholm. Det här är en inspelning därifrån. Vilka är det som köper och säljer sex? Vilka svårigheter möter HBTQ-personer i prostitution? Hur fungerar dagens lagstiftning?

Inte Din Hora började som ett upprop under #metoo och är idag ett nätverk som förutom att samla erfarenheter av kommersiell exploatering också stöttar och opinionsbildar.

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu