#INTEDINHORA – Prostitution, pride och HBTQ

Ida från nätverket Inte Din Hora höll en föreläsning om HBTQ-erfarenheter av prostitution och annan kommersiell sexuell exploatering under Revolutionär Pride i Stockholm. Det här är en inspelning därifrån. Vilka är det som köper och säljer sex? Vilka svårigheter möter HBTQ-personer i prostitution? Hur fungerar dagens lagstiftning?

Inte Din Hora började som ett upprop under #metoo och är idag ett nätverk som förutom att samla erfarenheter av kommersiell exploatering också stöttar och opinionsbildar.